A CsIIProgram kutatási háttere

A CsIIP program kidolgozását követően fontos célunk volt, hogy megvizsgáljuk a program alkalmazhatóságát és hatásait, illetve, hogy a CsIIP – szemben a hasonló programok többségével – a tudományos kutatás módszereivel is ellenőrzött legyen.

Hatásvizsgálati kutatásunkban összesen 281 második és harmadik osztályos gyermek, köztük 14 autizmussal élő kisdiák, illetve tanítóik és szüleik vettek részt. 8 osztályban kipróbálták a programot, 6 osztály pedig kontrollcsoportként segítette a hatások vizsgálatát. Tanulói, tanítói és szülői kérdőíveket és interjúkat vettünk fel a program megkezdése előtt és után. Vizsgáltuk az autizmus-tudás és-attitűd, a szociometriai háló, az iskolai bántalmazás változásait, illetve a tesztosztályokban a CsIIP programmal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.

Első eredményeink azt mutatják, hogy a program jótékony hatással van az autizmus-tudásra és-attitűdre, s ez a hatás statisztikailag is jelentős. A gyermekek kifejezetten szeretik a programot, a szülők és tanítók visszajelzései szintén pozitívak. Annak ellenére, hogy a CsIIP alkalmazása többletenergiát kíván a tanítóktól, hasznosnak és az iskolai mindennapokba illeszthetőnek találták. Kutatásunk eredményei, illetve a gyerekek és tanítók javaslatai alapján finomítottuk és véglegesítettük a teljes programot.

A kutatás további, részletes eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon és tudományos folyóiratokban közöljük. Az aktuális disszeminációkról Híreinkben olvashat, honlapunkon követheti a friss publikációk megjelenését.