Aktuális tréningek

EGYÜTTNEVELÉS AUTIZMUSBAN – 30 ÓRÁS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉS A CSILLAGBUSZ INKLÚZIÓS INTERVENCIÓS PROGRAMHOZ (CSIIP)

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt nyújtó, a pedagógusok előmeneteli rendszerébe beszámítható, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet többségi iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok (tanítók, osztályfőnökök) számára.

Az autizmus nem ritka állapot, legalább 100 000 embert érint Magyarországon. Az autizmussal élő tanulók nevelése és oktatása a többségi iskolákban, napjainkban hatalmas kihívást jelent valamennyi szereplő, így a kortársak számára is. A 30 órás, folyamatba ágyazott továbbképzési program célja, hogy az együttnevelésben dolgozó pedagógusokat felkészítse a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) bevezetésére saját osztályaikban.

Program (CsIIP) az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (maszk.elte.hu) hároméves kutatói és fejlesztői munkájának eredménye. Azért született, hogy javítsa az autizmussal élő kisiskolások életminőségét a befogadás előmozdításával, osztálytársaik tudásformálásával. A Program 25 változatos, élvezetes, az iskolai tananyaghoz illesztett aktivitással célozza meg a különbözőségek és hasonlóságok felismerését és elfogadását, az autizmus jellegzetes viselkedéses képének megértését, a különleges osztálytársakkal való együttműködés stratégiáit, a társadalmi felelősségvállalást, valamint az iskolai zaklatás megelőzését. (A programról és hatásairól a csiip.elte.hu oldalon olvashat bővebben.)

A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program Tanítói útmutatót és aktivitásgyűjteményt a résztvevők számára a szervező biztosítja.

A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, alsó tagozatos osztályokban oktatnak és pedagógus végzettségű szakemberek (tanítók, osztályfőnökök).

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

 • A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program alapjai - áttekintés a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program kialakításának kutatási hátteréről, A Csillagbusz mese megismerése, az első kötelező aktivitás közös feldolgozása.
 • Alaptények az autizmus spektrum állapotról, a megközelítés alapjai: alaptények az autizmusról, különös tekintettel a magasan funkcionáló gyermekekre. A támogatás módszertana és stratégiái autizmusban, a támogatás gyakorlata autizmusban, eszközök, módszerek
 • A CsIIP aktivitások megismerése: a CsIIP implementációjának alapjai, a kötelező és opcionális aktivitások kipróbálása - az autizmus viselkedéses képének megismerése és elfogadása, a különbözőségek tisztelete, a bullying megelőzése és kezelése, együttműködési stratégiák és társadalmi felelősségvállalás
 • Előkészület a tantestületi felkészítésre
 • Az e-mentor támogatásával, a gyakorlat lebonyolítása, a tantestületi felkészítő egy részének megtartása szupervízió mellett. A továbbképzés zárása, visszajelzés az egyéni feladatról.

 

Szervező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Felnőttképzési eng. szám: 
E/2021/000005
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042

Helyszín:  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/10-es tanterem

Képzés ideje: 2023. augusztus 25-26., szeptember 16.

A képzés oktatói: a CsIIP fejlesztői (lásd: A kutatócsoportról menűpont alatt)

Részvételi díj: 10 000 Ft/fő (a részvételi díj befizetéséhez szükséges információkról a jelentkezők számára e-mailben, a jelentkezési határidőt követően tájékoztatást küldünk)

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 1. Részvétel a továbbképzés teljes óraszámának 90%-án.
 2. A tantestületi felkészítés, mint önálló gyakorlat kivitelezése
  • definíciók, kulcsfogalmak szakszerű és pontos használata
  • releváns információk maradéktalan átadása
  • a tantestület autizmussal kapcsolatos tapasztalatainak figyelembevétele
  • kérdések esetén kompetenciahatáraira figyelemmel történő válaszadás
  • A záró értékelő teszten legalább 60%-os eredmény elérése

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Jelentkezési lap - a Bárczi honlapjáról tölthető le

Számlakérő nyilatkozat - a Bárczi honlapjáról tölthető le


A jelentkezés feltételei:

 • Egyetemi és/vagy főiskolai szintű végzettség pedagógusképzési területen (tanító)
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek;

rendszeres tanítás a CsIIP-et a jövőben alkalmazó osztályban

a CsIIP-et a jövőben alkalmazó osztályban rendelkezésre áll tanulópáronként legalább egy Csillagbusz című mesekönyv. [A könyv megrendelhető az auticsop [at] gmail.com e-mail címen közvetlenül az AutiSpektrum Egyesülettől (önköltséges támogatási ára: 1200 Ft + postaköltség) vagy megvásárolható a krasznaresfiai.hu vagy a betubazar.hu könyvesboltokban és webáruházakban.]

Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig (20 fő) a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek elektronikusan történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

 • egyetemi és/vagy főiskolai szintű tanító végzettséget igazoló oklevél másolata
 • számlakérő nyilatkozat


A jelentkezési lapot és annak mellékleteit kérjük elektronikusan
 szíveskedjenek megküldeni az alábbi címre:

E-mail: tovabbkepzo [at] barczi.elte.hu

További információ adminisztratív kérdésekben az alábbi elérhetőségen is kérhető:

E-mail: tovabbkepzo [at] barczi.elte.hu